Näin se käy: jäseneksi liittyminen

1. Täytä jäsenhakemuslomake tästä

- tiedot menevät yhdistyksen sihteerille

2. Maksa jäsenmaksu Puroniemen Ystävät ry:n pankkitilille

- tilinumero on FI38 5389 0720 0436 86 ja lisää viitteeksi: 17530
- jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa
- ainaisjäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu ovat 200 euroa

Tule mukaan Puroniemen ystävien joukkoon!
Jäsenyys on tärkeää tukea meille! Jäsenhankinta ja tieto-taidon ”lahjoittaminen” turvaavat toimintaamme. Voit myös oman seurakuntasi kautta vaikuttaa Puroniemen toimintaan. Teemme palkitsevaa vapaaehtoistyötä lasten, nuorten, perheiden, kaikenikäisten, myös ikääntyvien ja maahanmuuttajien hyväksi.

Puroniemen ystävät ry - lyhyesti

Toimimme valtakunnallisena yhdistyksenä ja vapaaehtoistoimin Puroniemen ortodoksisen leirikeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Järjestämme leirejä: perheleirejä ja aikuisten kristinoppileirejä ja lasten viikonloppuleirejä sekä vuosittain (29.6.) pyhien Pietarin ja Paavalin praasniekan.

Rahoitamme leirikeskuksen ylläpitoa vuokraamalla sitä yksityisille, yhteisöille ja yrityksille. Jäseniä on noin 300 henkeä.

Yhdistys osti Puroniemen leirikeskuksen helmikuussa 2013 Ortodoksisten Nuorten Liitolta (ONL), jotta ortodoksien ja karjalaisten historiaan kiinteänä osana liittynyt leirikeskus ei päätyisi yksityiseen omistukseen. Toiminta, kuten markkinointi, kunnostus ja korjaus, ylläpito, tapahtumien järjestely ja osittain ruokahuoltokin, perustuvat vapaaehtoistyöhön ja talkoisiin, joihin parhaimmillaan on kerralla osallistunut yli 50 henkeä.